sửa đổi thông tư hướng dẫn

Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2023/NĐ-CP về đất đai trước 15/5/2023

Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị...