Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2023/NĐ-CP về đất đai trước 15/5/2023

184 lượt xem
Tham vấn bởi Luật sư Nguyễn Thụy Hân

Chuyên viên pháp lý Lê Trương Quốc Đạt

Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2023/NĐ-CP về đất đai trước 15/5/2023 là nội dung tại Nghị quyết 74/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023.

Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2023/NĐ-CP về đất đai trước 15/5/2023

Ngày 07/5/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 74/NQ-CP về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2023.

1. Khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định 10/2023/NĐ-CP về đất đai trước 15/5/2023

Theo đó, tại Nghị quyết 74/NQ-CP ngày 07/5/2023, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:

– Khẩn trương xây dựng, ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai theo trình tự, thủ tục rút gọn, hoàn thành trước ngày 15/5/2023.

– Rà soát kiến nghị của các địa phương về việc điều chỉnh chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 – 2025 được Thủ tướng Chính phủ phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022;

Trên cơ sở kiểm tra, đánh giá thực tế việc tổ chức triển khai chỉ tiêu đã được phân bổ và nhu cầu sử dụng đất tại các địa phương, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, hiệu quả sử dụng đất, không để xảy ra tình trạng lãng phí, đất đai hoang hóa.

– Tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất;

Định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất theo trình tự, thủ tục rút gọn để sửa đổi, bổ sung trình tự, thủ tục xác định giá đất cụ thể áp dụng đối với trường hợp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể, trình Chính phủ ban hành trong quý II năm 2023.

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, các địa phương liên quan theo dõi thông tin trữ lượng và công suất khai thác của các mỏ đất đắp, hướng dẫn giải quyết các vướng mắc về nguồn vật liệu san lấp ở tỉnh phía Nam phục vụ các dự án đường bộ cao tốc và hạ tầng giao thông, đô thị.

– Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dự báo, cảnh báo sớm tình hình hạn hán, thủy văn, thiên tai, biến đổi khí hậu; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các bộ cơ quan liên quan, địa phương để kịp thời có giải pháp điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, sản xuất điện, sản xuất kinh doanh, sinh hoạt của người dân.

2. Nghiên cứu sửa đổi khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ về các giấy tờ cần mang theo khi lái xe

Cụ thể, Chính phủ yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương thực hiện các nội dung sau:

– Hoàn thành dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Nha Trang – Cam Lâm trong tháng 5/2023; phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận khẩn trương chỉ đạo bàn giao các vị trí còn tồn tại về mặt bằng và giải quyết nguồn vật liệu đất đắp cho dự án; phối hợp với các địa phương liên quan khởi công các dự án đường bộ cao tốc trên trục Đông – Tây theo đúng kế hoạch.

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan, địa phương liên quan trao đổi với các nước là thị trường khách du lịch quốc tế tiềm năng để thúc đẩy mở đường bay thẳng, tạo điều kiện cho khách du lịch quốc tế đến Việt Nam.

– Khẩn trương hoàn thiện, thống nhất với các bộ, cơ quan liên quan để trình Chính phủ trong tháng 5 năm 2023 về kế hoạch triển khai kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xử lý Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

– Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan nghiên cứu sửa đổi nội dung tại khoản 2 Điều 58 Luật Giao thông đường bộ theo hướng quy định người tham gia giao thông cần mang theo các giấy tờ về đăng ký xe, giấy phép lái xe hoặc thông tin về đăng ký xe, giấy phép lái xe tích hợp trên ứng dụng VneID tại dự thảo Luật Đường bộ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023).

Tin cùng chuyên mục