Quy định sử dụng

  1. Tài khoản thành viên sẽ được đăng 2 tin miễn phí khi chưa được chứng thực. Tài khoản thành viên sau khi được chứng thực sẽ được đăng 2 tin miễn phí/ngày. Khi đã đăng 2 tin miễn phí trong ngày, để tiếp tục đăng tin thành viên phải đăng tin VIP,  chỉ cần đăng tin VIP 5 với thời hạn là 1 ngày, mức phí là 10.000đ (thời gian hiển thị tin là 61 ngày, trong đó có 1 ngày là tin VIP và 60 ngày là tin thường).
  2. Thời gian hiển thị tin thường là 60 ngày, tính từ thời điểm đăng tin. Tin thường được kiểm duyệt trong vòng 24 giờ (trừ Chủ nhật). Các tin đúng quy định sẽ được hiển thị trên website.
  3. Thời gian hiển thị tin VIP  = số ngày VIP + 60 ngày (như tin thường). 
    Lưu ý: Tin VIP sẽ tự động  hiển thị không cần đợi kiểm duyệt, sau khi hết VIP bộ phận soát tin kiểm tra lại những tin này. Trường hợp thông tin sai sự thật, đăng lại tin cũ, đăng nhiều tin cùng một dự án thì tin sẽ không được duyệt. Các trường hợp khác  bộ phận soát tin sẽ chủ động sửa để phù hợp với quy định đăng tin.
  4. Các tin không được duyệt sau 1 tháng nếu không chỉnh sửa lại nội dung sẽ tự động bị xóa.
  5. Các tin đăng hết hạn sẽ được lưu trữ trong thời gian 2 tháng kể từ ngày hết hạn.