Thời điểm được cấp sổ hồng chung cư

265 lượt xem

Sau 50 ngày kể từ khi nhận bàn giao căn hộ chung cư, người mua sẽ nhận được sổ hồng (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có nền màu hồng cánh sen).

Sổ hồng chung cư là gì?

Sổ hồng chung cư, là chứng thư pháp lý do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho chủ sở hữu căn hộ chung cư hợp pháp.

Sổ hồng chung cư có tên gọi pháp lý là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tại trang 2 giấy chứng nhận sẽ ghi thông tin về nhà chung cư.

Theo Khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-BTNMT thì giấy chứng nhận gồm 01 tờ có 04 trang, in nền hoa văn trống đồng màu hồng cánh sen và trang bổ sung nền trắng.

Như vậy, khi mua chung cư sẽ được cấp sổ hồng (giấy chứng nhận có nền màu hồng cánh sen).

Khi nào được cấp sổ hồng chung cư?

Căn cứ Khoản 7 Điều 26 Luật Nhà ở 2014, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm như sau:

Trong thời hạn 50 ngày, kể từ ngày bàn giao nhà ở cho người mua hoặc kể từ thời điểm bên thuê mua đã thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận, thì phải làm thủ tục đề nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận cho người mua, người thuê mua nhà ở, trừ trường hợp người mua, thuê mua tự nguyện làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận.

Theo đó, trong thời hạn 50 ngày kể từ ngày bàn giao căn hộ, thì chủ đầu tư phải chuẩn hồ sơ, thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận cho người mua.

Như vậy, nếu không có vướng mắc thì sau 50 ngày kể từ khi nhận bàn giao căn hộ chung cư, người mua sẽ nhận được sổ hồng.

TRANG THIỀU

Tin cùng chuyên mục