nhà ở thu nhập thấp

Làm dự án nhà ở xã hội 4.800 tỷ đồng ở Hải Phòng, Thái – Holding là ai?

Đằng sau Thái – Holding là một hệ sinh thái nhiều doanh nghiệp nắm trong tay “portfolio” các dự án khách sạn từ Bắc vào Nam. Group...