nhà đất huyện an dương

An Dương (Hải Phòng): Tập trung cao công tác giải phóng mặt bằng trong quý II/2023

(Xây dựng) – Tại hội nghị đánh giá công tác quý I/2023 và triển khai kế hoạch công tác quý II/2023, Phó Chủ tịch Thường trực...

Từ 1/12 nhiều chính sách liên quan đến nhà, đất có hiệu lực

Theo Quyết định 35/2021/QĐ -TTg từ ngày 1/12 chính thức bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến nhà đất. Cũng...