không thu thuế theo hợp đồng

Phó thủ tướng: ‘Sẽ không thu thuế giao dịch đất đai theo giá trên hợp đồng’

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nói luật Đất đai sửa đổi sẽ không thu thuế chuyển nhượng đất đai theo giá trên hợp đồng...