khoản tiền phải nộp làm sổ đỏ

Tất cả các khoản tiền phải nộp khi làm Sổ đỏ năm 2023

Khi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất hay “sổ đỏ”, người sử dụng đất phải nộp các khoản tiền...