hướng dẫn mới cách định giá đất

Từ 20-5: Chính thức áp dụng quy định mới nhất về cách định giá đất

Nghị định 10/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ 20-5 tới) bổ sung một số...