giải pháp tháo gỡ nghành bất động sản

Doanh nghiệp bất động sản nói gì về các giải pháp tại Nghị quyết 33?

Ông Lê Hoàng Châu, chủ tịch HoREA, cho rằng Nghị quyết số 33 của Chính phủ đã đánh giá chính xác tình hình thị trường bất...