dự án vin vũ yên thủy nguyên

KHU VỰC ĐẢO VŨ YÊN – THỦY NGUYÊN ĐƯỢC PHÊ DUYỆT ĐỒ ÁN QUY HOẠCH TỶ LỆ 1/2000

Ngày 09/5, UBND thành phố ban hành Quyết định số 1179/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu vực...