Ngày 30/3/2023 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký quyết định số 323 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Hải Phòng đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là tiền đề quan trọng nhằm tạo bước đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Phấn đấu đến năm 2045, Hải Phòng trở thành thanh phố có trình độ phát triển cao trong nhóm các thành phố hàng đầu châu Á và thế giới theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên thời sự THP đã có cuộc phỏng vấn Ông Nguyễn Thành Hưng – Giám đốc Sở xây dựng, mời tất cả mọi người cùng theo dõi.