Bất động sản – toàn cảnh cho vay tại các ngân hàng

332 lượt xem

Dư nợ tín dụng bất động sản đang ở mức cao nhất 5 năm qua. Báo cáo tài chính quý IV/2022 của 11 ngân hàng cũng cho thấy tổng dư nợ cho vay lĩnh vực bất động sản đã tăng 25% trong vòng một năm.

Trong số 28 ngân hàng thống kê từ dữ liệu của FiinPro, chỉ có 11 ngân hàng hạch toán chi tiết khoản mục cho vay ngành bất động sản trong báo cáo tài chính quý IV/2022 chưa kiểm toán. Thông thường các doanh nghiệp và ngân hàng sẽ công bố các khoản mục chi tiết trong báo cáo kiểm toán hoặc báo cáo soát xét bán niên.

Cụ thể, tổng dư nợ tín dụng bất động sản của 11 ngân hàng đạt 276,5 nghìn tỷ đồng, tăng 25% so với đầu năm. 9/11 ngân hàng đều tăng cho vay bất động sản, trong đó Saigon Bank là ngân hàng có tốc độ tăng cho vay bất động sản cao nhất, xấp xỉ 81%, nâng dư nợ cho vay bất động sản lên trên 1.060 tỷ đồng vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, tỷ trọng cho vay bất động sản mới chỉ chiếm 5,7% tổng cho vay khách hàng của nhà băng này.

Ngược lại, Ngân hàng MSB và Kienlong Bank đồng loạt giảm cho vay ở lĩnh vực này với tỷ lệ giảm lần lượt là 14,4% và 13%, đưa dư nợ cho vay bất động sản về mức 10,4 nghìn tỷ đồng và 2,9 nghìn tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục