Nhà xây mới hiện đại, Nhà nhỏ xinh hợp với gia đình 2 thế hệ, chủ nhà tâm lí để lại một điều hoà và một bình nóng lạnh cho khách về chỉ việc ở luôn.